Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Onze visie

Tangenborgh is specialist in ouderenzorg en vernieuwend op het gebied van dementiezorg.

Wij dragen bij aan het levensgeluk van ouderen. Tangenborgh biedt professionele zorg aan kwetsbare ouderen. Deze zorg wordt gegeven vanuit een visie op welzijn, wonen en zorg, waarbij we ouderen en hun naasten ondersteunen bij het voortzetten van hun eigen leven. Dit kan in het eigen huis zijn in de wijk, in een aanleunwoning of, als dat niet meer mogelijk is, in een woonzorglocatie.

Onze visie

De wijze waarop wij deze ondersteuning bieden is gebaseerd op drie pijlers.

1. Oog hebben voor het eigene

Empathische benadering/ontmoeting

Als eerste pijler staan empathie (inlevingsvermogen), echtheid en acceptatie centraal. Iedereen wordt gezien en krijgt de zorg, ondersteuning en aandacht die nodig is. We stellen het welzijn en de beleving van klanten en bewoners centraal.

Dit betekent vanuit onze visie dat we continu rekening proberen te houden met de keuzevrijheid, de privacy en het eigen levensverhaal van mensen. We kijken allereerst naar wat iemand zelf nog kan en vinden het belangrijk dat klanten/bewoners zo veel mogelijk de eigen regie houden over hun bezigheden en een zo prettig mogelijk leven kunnen leiden. Een ieder heeft zo zijn of haar eigen gewoonten, voorkeuren, herinneringen en manieren om met zaken om te gaan. Om daar op een goede manier op te reageren en te weten wat er bij iemand past, vraagt van ons inlevingsvermogen en kennis van de persoon.

In onze visie is zorg in de kern een ontmoeting tussen twee personen, waarbij een vertrouwensband ontstaat die de ander goed doet. Professionele kennis van ziektebeelden en zorghandelingen is vereist. Maar er is meer nodig. Ieder mens heeft een eigen levensverhaal en wil daarin gehoord en gekend zijn. Goed om kunnen gaan met de ander, begint met je bewust worden van je eigen gedrag. Door rust, vertrouwen en veiligheid uit te stralen, wordt de basis gelegd voor een goed contact.

2. Multidisciplinair werken

Aandacht voor het geheel

De tweede pijler onder onze visie op welzijn, wonen en zorg is, dat we kijken naar de mens in zijn geheel (‘holistisch mensbeeld’). Ouderenzorg en in het bijzonder dementiezorg is complexe zorg en altijd een samenspel van vele verschillende factoren. Ontregeling in het leven van mensen laat zich niet simpelweg verklaren in termen van oorzaak en gevolg. Naast het lichamelijke aspect spelen ook psychische, relationele, sociale, materiële en levensbeschouwelijke aspecten een rol. We kijken als professionals vanuit verschillende disciplines naar de hele mens.

We werken in multidisciplinaire teams waarin deskundigen bijeenkomen en waarin ook de afstemming met klanten (in de wijk), familie en mantelzorgers plaatsvindt. We hebben elkaar nodig en zijn belangstellend, onderzoekend en lerend. Samen stellen we een plan op, waarin staat welke zorg wordt gegeven en op welke manier. Hierbij vragen wij aan elkaar: Wat is belangrijk? Wat heeft een bewoner of wijkzorgklant nodig? Welke keuzes maken we en waarom? Wat is acceptabel en wat niet? Zijn er alternatieven? Dat ligt voor ieder individu weer anders. We zijn telkens op zoek naar het juiste evenwicht tussen alle factoren die meespelen.

3. Wonen als thuis

Belevingsgerichte zorg

De derde pijler onder onze visie op welzijn, wonen en zorg heeft zijn basis in de gedragstheorie. Het idee is dat de omgeving invloed heeft op gedrag, gedachten en emoties. Als in het eigen huis wonen niet meer mogelijk is, is voor het welzijn van bewoners/klanten een zo normaal mogelijke leefomgeving belangrijk. Een omgeving die voelt als thuis, met eigen vertrouwde dingen en bezigheden, die een goed gevoel en een sfeer van herkenning oproepen. Het biedt veiligheid en houvast voor mensen met geheugenproblemen. Met alledaagse dingen proberen we gevoelens, zoals angst en verwardheid, die kunnen horen bij een dementiesyndroom, zoveel mogelijk te voorkomen.

Die omgeving, met onze visie op hoe wij met bewoners/klanten om willen gaan, en hoe wij onze zorg en behandeling richten op de mens in al zijn facetten, vormen samen de basis voor een gezonde en heilzame leefomgeving.

Benieuwd naar onze huidige vacatures?

Kijk snel of er voor jou iets tussen zit.